Direct bestellen
Tel: (040) 283 93 66

Sponsoraanvraag

De Verhuurspecialist wordt regelmatig benaderd door het sport- en vereningingsleven, stichtingen of andere organisaties om als sponsor te fungeren en is als sponsor reeds vele jaren nauw betrokken bij vele maatschappelijke projecten.
Bent u betrokken bij een activiteit of evenement of denkt u anderzins in aanmerking te komen voor sponsoring? De Verhuurspecialist is te allen tijde bereid om uw verzoek te bekijken.

Bij sponsoring in welke vorm dan ook gaat De Verhuurspecialist altijd uit van een win-win situatie. Wij bieden u een mooie korting op de factuur in ruil voor PR- en communicatie mogelijkheden. Zowel voor, tijdens als na uw evenement.
De afgelopen jaren is het aantal sponsoraanvragen enorm toegenomen. Om eenieder de mogelijkheid te bieden hanteren we hierin een selectie en is het gratis verstrekken van huurmaterialen niet mogelijk.

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op de regel en kunt u in dit formulier ook aangeven of dat u in aanmerking wilt komen voor een sponsorbedrag. 

Wij verzoeken u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons.


Met vriendelijke groet,

De Verhuurspecialist Nuenen

 

AANVRAAGFORMULIER:

Hoe komt u bij De Verhuurspecialist terecht?: *
Wanneer vindt de activiteit of het evenement plaats?: *

Huurt u voor de actie/ het project/ het evenement reeds zaken bij De Verhuurspecialist?: * Ja  Nee 

Hoeveel bezoekers/ deelnemers verwacht u per dag tijdens het evenement?: *

Vindt het evenement plaats in de regio (max 10km) van Nuenen?: * Ja  Nee 

Kunt u specifiek aangeven waar het evenement plaatsvindt?:

Huurt u zaken, die De Verhuurspecialist zou kunnen leveren, bij andere bedrijven in?: * Ja  Nee 

Zo ja, wat dan?:

Kunt u branche-exclusiviteit op het gebied van party- en evenementenverhuur garanderen met name in PR en communicatie uitingen?: * Ja  Nee 

Plaatst u een link naar de website van De Verhuurspecialist op de homepage van het evenement of de organiserende partij?: * Ja  Nee 

Wat doet u verder aan PR en communicatie, wat kunt u De Verhuurspecialist bieden?: *

Betreft uw aanvraag een sponsoring in bedrag of heeft u huurmaterialen nodig?: * Bedrag
Huurmaterialen

Indien u materialen wenst, welke materialen zou u voor uw actie/ project/ evenement willen huren?:

Indien het om een bedrag gaat, wat zijn dan uw sponsorpakketten of wensen?:
U kunt hier eventueel een bestand uploaden:

Uw gegevens:
Naam actie/ vereniging/ stichting/ activiteit: *
Naam contactpersoon: *
Adres en woonplaats: *
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Website:
Eventuele overige vragen/ opmerkingen:
Privacyverklaring: * Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring.